Vergi Hukuku

Vergi yükümlülüklerini inceleyen hukuk birimi Vergi Hukuku olarak ifade edilir. Devlet ve devletin vatandaşları arasındaki vergi ilişkisi ve bireylerin vergi yükümlülükleri bu alanında ele alınmaktadır. Vergi; o devlette yaşayan vatandaşların en önemli vatandaşlık sorumlulukları arasında bulunur. Vatandaş, aldığı hizmetler karşılığında vergi ödeme yükümlülüğüne sahiptir. Usulsüzlükleri ve yaptırımları engellemek için de bu alan, bu hukuk disiplini kapsamında geçerli olan yasalar ile çerçevelendirilmiştir.

Vergi Hukuku alanı hem vatandaşların haklarını hem de devletin vatandaş üzerindeki haklarını ele almaktadır. Vergi borcu ile beraber bu konularda yapılacak olan işlemler ve izlenecek adımlar da bu disipline göre süreçlenmektedir.

Vergi Hukuku Nedir?

Dünya ülkeleri; kamu hizmetlerini yerine getirebilmek için para ve mallara ihtiyaç duyar. Mali Hukuk bu kaynakların nasıl elde edileceği ve yasal süreci ifade eder. Mali Hukuku iki alt hukuk alanı içermektedir.

Bunlar; Gelir Hukuku ve Gider Hukuku olmaktadır. Bu alanda verginin yanı sıra; resim, harç ve şerefiye gibi devletin vatandaştan elde ettiği tüm gelirleri içermektedir.

Bunun yanı sıra vergilere ilişkin tüm kuralları da kapsamaktadır. Vergi Hukuku; devlet ve vergi mükellefleri arasındaki vergi ilişkisinden doğan hak ve ödevleri ele alır. Bu kapsamında ele alınan konulardan bazıları:

- Vergi yasalarının uygulanması
- Devletin vergilendirme yetki alanları
- Vatandaşların vergi ödevleri
- Vergilendirme işlemleri
- Tahakkuk ve tahsil

Vergi borcunun ödenmesi, zamanaşımı meydana gelmesi, takas ya da terkis gibi faktörler vergi borcunu sona erdirir. Vergi alanında uyuşmazlıklar ve çözüm yollarının tamamı da bu alanda değerlendirilmektedir.

Bize Ulaşın
  • Sümer Mah. Prof Dr. Turan Güneş Cad. The İstanbul Residance A Blok No:90 Zeytinburnu / İSTANBUL
  • T 0212 582 70 59
  • W 0531 691 95 76
  • E info@tbmehukuk.com