Tüketici Hukuku

Tüketici Hukuku genç bir hukuk dalıdır. Tüketici Hukukunun amacı, amu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, aydınlatıcı, eğitici, zararlarını tazmin edici, çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı önlemleri almak ve tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini özendirmek ve bu konudaki politikaların oluşturulmasında gönüllü örgütlenmeleri teşvik etmeye ilişkin hususları düzenlemektir. Tüketici Mahkemelerinin görev alanına girebilmesi için taraflardan birinin mutlaka tüketici olmaası gerekmektedir. Aksi takdirde uyuşmazlık genel mahkemelerin görev alanına girecektir.

Tüketici Kavramı kanunda Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek veya tüzel kişi olarak tanımlanmıştır. Ancak buradaki tüketici kavramının kişileri yanıltmaması gerekir şirketler tüketici kavramının içine dahil değildir.Şirketlerin faaliyetleri ticari sayıldığından onların işlemlerinin tüketici işlemi olarak sayılma imkanu bulunmamaktadır. Bir sözleşmenin tüketici sözleşmesi sayılabilmesi için ise, taraflardan birinin tüketici olması, Sözleşmeye konu mal veya hizmetin 4077 sayılı Kanun kapsamında bulunması, Sözleşmenin diğer tarafı olan satıcı veya sağlayıcı mutat ticari faaliyeti kapsamında mal veya hizmet sunumunu gerçekleştirmiş olmalıdır.  

TBME Hukuk Bürosu olarak, müvekkillerimize bu kapsamda verdiğimiz başlıca hizmetlerimiz;

- Gayrimenkul ve menkul alım satımına ilişkin tüketici sorunlarına hukuki destek danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmesi,
- Ayıplı mal ve hizmetten kaynaklı hukuki uyuşmazlıklar konusunda danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmesi,

Bize Ulaşın
  • Sümer Mah. Prof Dr. Turan Güneş Cad. The İstanbul Residance A Blok No:90 Zeytinburnu / İSTANBUL
  • T 0212 582 70 59
  • W 0531 691 95 76
  • E info@tbmehukuk.com