Miras Hukuku

Miras hukuku, gerçek kişinin ölümü veya gaipliği halinde, bu kişinin malvarlığının yani terekesinin Türk Medeni Kanununun öngördüğü şekilde, kimlere ve nasıl intikal edeceğini düzenleyen hukuk dalıdır. Murisin yani miras bırakanın, mirasçılara intikal edebilen mal varlığına tereke denir.

Murisin, terekesi üzerinde hiçbir tasarrufu olmaksızın, ölüm yada gaipliği halinde, hak sahipleri sadece yasal mirasçılarıdır. Ancak muris terekesi üzerinde, saklı paylı mirasçıların payları dışında ölüme bağlı tasarrufta bulunabilir. Bu durumda yasal mirasçıların yanında atanmış mirasçılarda tereke üzerinde hak sahibi olacaktır. Aile içi çekişme ve geçimsizliklerin, murisin terekesi üzerindeki tasarrufta bulunmak suretiyle, yasal mirasçıları kısmen yada tamamen tereke dışı bırakma çabasına dönüşmesi de, sıklıkla karşılaşılan uyuşmazlıkların başında gelmektedir.

Miras Hukuku Alanındaki Hizmetlerimiz:

- Vasiyetname Hazırlanması
- Miras paylaşım sözleşmelerinin hazırlanması
- Tenkis ve saklı payların tespiti davaları
- Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptal Tescil
- Sağ Kalan Eşin Miras Payı Alcaklarına İlişkin Davaların Açılması ve TakipEdilmesi
- Terekenin Tespiti Davaları
- Miras Payı Denkleştirme Davaları
- Vasiyetnamenin İptali Davaları
- Elbirliği Ortaklığın Paylı Mülkiyete Dönüştürülmesine ilişkin işlemler
- Mirasbırakanın mirasçılarını borç ödemeden acze düşmeleri nedeniyle mirasçılıktan çıkarması
- Hazır olan vasiyetnameden dönme süreçlerine ilişkin hukuki işlemler ve diğer miras hukukunu ilgilendiren konularda uzman avukatımızla iletişime geçebilirsiniz.

Bize Ulaşın
  • Sümer Mah. Prof Dr. Turan Güneş Cad. The İstanbul Residance A Blok No:90 Zeytinburnu / İSTANBUL
  • T 0212 582 70 59
  • W 0531 691 95 76
  • E info@tbmehukuk.com