Makaleler

 • 18 Mart 2021
  Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı (Kyok)
  Uygulamada takipsizlik olarak da bilinen kovuşturmaya yer olmadığı kararı Cumhuriyet Savcısı tarafından kovuşturma evresine geçebilmek için gereken yeterli suç şüphesini oluşturacak delil elde edilememesi ya da kovuşturma
 • 20 Mart 2021
  Fazla Çalışmanın İspatı Nasıl Yapılır?
  İş Kanunumuzda fazla çalışma haftalık 45 saati aşan çalışmalar şeklinde tanımlanmıştır. Aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, işyerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır.
 • 21 Mart 2021
  Çekte Rehin Cirosu Mümkün müdür?
  Çekler TTK m.795 gereği temel amacı ödeme vasıtası olan kıymetli evraklardandır. Günümüzde ise tacirlerin bono ve poliçe yerine tercih ettiği, çektikleri kredilerin teminatı olarak bankalara verdikleri herkesçe bilinen gerçeklerdir.
 • 24 Mart 2021
  İşçilik Alacaklarında Belirsiz Alacak Davalarına İlişkin Bir Değerlendirme
  Yazımızda İş Hukukuna İlişkin Belirsiz Alacak Tespit Davalarının Hangi Durumlarda Açılabileceğini Hukuk Muhakemeleri Kanunu Değişikliği ile Birlikte Değerlendireceğiz.
 • 25 Mart 2021
  Zamanaşımı Definin Islah İle İleri Sürülmesi Harca Tabi Değildir
  Mahkemece davalının ıslahı geçerli kabul edilerek zamanaşımı defi dikkate alınmış, Özel Dairece maktu harç yatırılmadığından ıslahın geçersiz olduğu ve zamanaşımı definin dikkate alınamayacağı gerekçesiyle karar bozulmuştur.
Bize Ulaşın
 • Sümer Mah. Prof Dr. Turan Güneş Cad. The İstanbul Residance A Blok No:90 Zeytinburnu / İSTANBUL
 • T 0212 582 70 59
 • W 0531 691 95 76
 • E info@tbmehukuk.com