Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı (Kyok)

Uygulamada takipsizlik olarak da bilinen kovuşturmaya yer olmadığı kararı Cumhuriyet Savcısı tarafından kovuşturma evresine geçebilmek için gereken yeterli suç şüphesini oluşturacak delil elde edilememesi ya da kovuşturma olanağının bulunmadığı hallerde verilen bir karar türüdür. Kovuşturmaya yer olmadığı kararı kesinleştiği takdirde yeni bir delil toplanılarak sulh ceza mahkemesinden karar alınmadığı sürece şüpheli hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmesine neden olan suç bakımından kamu davasının açılabilmesi mümkün değildir.

KYOK kararı veren Cumhuriyet Savcılığı bu kararı şüpheliye varsa müdafiine ve suçtan zarar gören müştekiye tebliğ eder. Kovuşturmaya yer olmadığı kararında itiraz hakkı, itirazın süresi ve itirazın yapılacağı mercii gösterilir.

Suçtan zarar gören kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın kendisine tebliğinden itibaren 15 gün içinde kovuşturmaya yer olmadığı kararını veren Cumhuriyet savcılığının yargı çevresinde görev yaptığı Ağır Ceza Mahkemesinin bulunduğu yerdeki Sulh Ceza Hakimliğine itiraz edebilir. Ancak itiraz dilekçesinde kamu davasının açılmasını gerektiren olayların ve delillerin gösterilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde itiraz reddedilir.  Hak kaybına uğramamak adına mutlaka uzman bir avukattan hukuki yardım alınması gerekmektedir.

İlginizi Çekebilecek Diğer Yazılar

 • 21 Mart 2021
  Çekte Rehin Cirosu Mümkün müdür?
  Çekler TTK m.795 gereği temel amacı ödeme vasıtası olan kıymetli evraklardandır. Günümüzde ise tacirlerin bono ve poliçe yerine tercih ettiği, çektikleri kredilerin teminatı olarak bankalara verdikleri herkesçe bilinen gerçeklerdir.
 • 20 Mart 2021
  Fazla Çalışmanın İspatı Nasıl Yapılır?
  İş Kanunumuzda fazla çalışma haftalık 45 saati aşan çalışmalar şeklinde tanımlanmıştır. Aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, işyerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır.
 • 25 Mart 2021
  Zamanaşımı Definin Islah İle İleri Sürülmesi Harca Tabi Değildir
  Mahkemece davalının ıslahı geçerli kabul edilerek zamanaşımı defi dikkate alınmış, Özel Dairece maktu harç yatırılmadığından ıslahın geçersiz olduğu ve zamanaşımı definin dikkate alınamayacağı gerekçesiyle karar bozulmuştur.
Bize Ulaşın
 • Sümer Mah. Prof Dr. Turan Güneş Cad. The İstanbul Residance A Blok No:90 Zeytinburnu / İSTANBUL
 • T 0212 582 70 59
 • W 0531 691 95 76
 • E info@tbmehukuk.com